BİLİMSEL PROGRAM


1. GÜN 22 EKİM 2022
08:30-08:45 Açılış Konuşması
Prof. Dr. Gülsev Kale-Prof. Dr. Uğur Özçelik
08:45-09:15 Kritik Hasta Çocuğun Tanınması ve İlk Değerlendirme
Prof. Dr. Özlem Tekşam
09:15-09:30 Solunum Sisteminin Anatomik ve Fizyolojik Özellikleri
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Birbilen
09:30-09:50 Kahve Arası
09:50-10:50 Solunum Yetmezliğine Yaklaşım
Prof. Dr. Benan Bayrakci
10:50-11:20 Krupa Yaklaşım
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Birbilen
11:20-11:50 Yabancı Cisim Aspirasyonu Şüphesi Olan Çocuğa Yaklaşım
Prof. Dr. Saniye Ekinci
11:50-12:30 Akut Astım Atağı ile Gelen Çocuğa Yaklaşım
Prof. Dr. Özge Uysal Soyer
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-14:15 Solunum Sisteminde Direkt Grafi Değerlendirimesi
Prof. Dr. Berna Oğuz
14:15-15:00 Solunum Sisteminde İleri Görüntüleme Yöntemleri
Prof. Dr. Berna Oğuz
15:00-15:20 Kahve Arası
15:20-16:05 Olgularla Bronşiolitte Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu
16:05-16:50 Toplum Kökenli Pnömoniler
Prof. Dr. Uğur Özçelik
16:50-17:30 Çocuk Acilde Yatak Başı Akciğer Ultrasonografisi
Prof. Dr. Özlem Tekşam
2. GÜN 23 EKİM 2022
08:30-09:15 Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi
Prof. Dr. Özlem Tekşam
09:15-10:00 Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Doç. Dr. Selman Kesici
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:00 Entübasyon
Prof. Dr. Benan Bayrakci
11:00-12:00 Mekanik Ventilasyon Temel İlkeleri
Prof. Dr. Benan Bayrakci
12:00-12:30 Zor Havayolu
Doç. Dr. Selman Kesici
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-15:00 Vakalarla Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Paneli
13:30-14:30 Akciğer Hastalıklarında Mekanik Ventilasyon Stratejileri
Prof. Dr. Benan Bayrakci
14:30-15:00 Özel Vakalarda Mekanik Ventilasyon
Doç. Dr. Selman Kesici
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-18:30 Uygulamalar
1. Hava Yolu Uygulamaları
Uzm. Dr. Emre Güngör / Dr. Ömer Faruk İpek/Dr. Aslı Kuzu
2. Entübasyon
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Birbilen / Dr. Umut Berk Mercan
3. Zor Hava Yolu, Videolaringoskop
Uzm. Dr. Kıvanç Terzi / Uzm. Dr. Hande Yiğit / Dr. Özge Albayrak
4. Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi
Prof. Dr. Özlem Tekşam / Uzm. Dr. Mustafa Oğuz Kaynak
5. Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
Uzm. Dr. Özlem Sarıtaş Nakip / Uzm. Dr. Dilek Karacanoğlu
6. Mekanik Ventilasyon
Doç. Dr. Selman Kesici/Uzm. Dr. Erennur Tufan